Para montimit, hekurudha e hollë duhet të përgatitet me shpim. Shënoni vendndodhjet e vrimave në intervale prej 50 deri në 60 cm, fillimisht shponi me një shpuese 4 mm dhe më pas zhytni kundër me një shpuese 10 mm.

 


Pastaj shënoni muret dhe futni dowels dhe rregulloni hekurudhën me vidhën në mur.

 


Vareni varësen në vendin që e shihni të arsyeshme.

 


Pasi të keni rregulluar grepin në lartësinë e duhur, varni grepin e fotografisë suaj në anën e varur të varëses.

 

Shkoni në SISTEMIN E HEKURUDHAVE të hollë