Tufat e fiksimit duhet të fiksohen në mur siç shihet në figurë nga ana dhe përpara. Kanali i shkurreve të fiksimit duhet të jetë paralel me tokën.

 


Shkurret e fiksimit përcaktohen në intervale deri në 50-60 cm.

 


Pastaj lidhni shkurret e fiksimit në mur me vida dhe dowels

 


Më pas sillni kanalin e pasmë të hekurudhës mbi kaçubat e fiksimit të fiksuara në mur dhe fiksoni atë në vend duke aplikuar butësisht me një çekiç ose pëllëmbë plastike. Rrëshqitni rripin nga ana në brazdë nën shina dhe më pas lidhni grepin në hallkë

 


Pasi të keni rregulluar grepin në lartësinë e duhur, varni grepin e fotografisë suaj në anën e varur të varëses.

 

Shkoni SISTEMI HEKURUDHOR ME TUALE