Para montimit, hekurudha e hollë duhet të përgatitet me shpim. Shënoni vendndodhjet e vrimave në intervale prej 50 deri në 60 cm, fillimisht shponi me një shpuese 4 mm dhe më pas zhytni kundër me një shpuese 10 mm.

 


Më pas vendosni dowels duke shënuar muret dhe shpimi i vendeve që shponi në hekurudhë.Montoni hekurudhën në mur ose në tavan me një vidë.

 


Vareni varësen në vendin që e shihni të arsyeshme.

 


Pasi ta rregulloni grepin në lartësinë e duhur, varni grepin e figurës suaj në anën e varur të varëses.

 

Goto SISTEMI HEKURUDHOR I MURIVE TË TARANIT